w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw nadzoru nad działalnością Komisji Gminnych do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę oraz powoływania Komisji Gminnych i określenia ich zadań na terenie województwa.
 
https://uwgdansk.bip.gov.pl/2020-rok/zarzadzenie-wojewody-pomorskiego-z-dnia-28-sierpnia-2020-r.html