W dniu 29 stycznia 2019 roku Wojewódzki Zespół Koordynujący do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” dokonał oceny formalnej i merytorycznej projektów przedstawionych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Programu „Razem bezpieczniej” w 2019 roku.

W rezultacie dokonanej oceny Wojewódzki Zespół Koordynujący wybrał 9 projektów (z 24 przedstawionych do konkursu) i rekomendował je do drugiego etapu postępowania konkursowego, które będzie miało miejsce w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wybrane projekty obejmują środki dofinansowania w kwocie 348 481,20 zł.

Rekomendowane przez Zespół projekty zostaną przesłane do MSWiA do dnia 8 lutego 2019 roku.