Bezgraniczne Bezpieczeństwo

 

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku realizuje projekt nr PL/2020/PR/0078 pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach dla województwa pomorskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz budżetu państwa.

 

  • Wartość całego projektu: 7 308 100 zł
  • Wkład FBW: 5 481 075 zł
  • Wkład budżetu państwa: 1 827 025 zł

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców województwa pomorskiego poprzez stworzenie nowoczesnego, jednolitego systemu ostrzegania i alarmowania. System umożliwi automatyzację procesów i obsługę systemu online na poziomie regionalnym i lokalnym. Realizacja projektu pozwoli na sterowanie syrenami alarmowymi oraz nadawanie komunikatów głosowych poprzez uprawnionych użytkowników, w tym globalnie za pośrednictwem Wojewódzkiej Centrali Alarmowej. Projekt zakłada zakup i montaż central alarmowych oraz elektronicznych syren szczelinowych wraz z urządzeniami do włączania, sterowania, kontroli oraz monitorowania. Przedsięwzięcie przewiduje podłączenie istniejących systemów  w miastach, powiatach i gminach do nowego centralnego systemu wojewódzkiego.

 

Ramy czasowe realizacji projektu 01.07.2020 r. – 30.06.2022 r.

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach dla województwa pomorskiego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" w dniu 9 marca 2021 roku w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku podpisano umowę z wybranym wykonawcą, firmą Digitex Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Platanowej 2, 81-855 Sopot.

 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 30.04.2022 r. w zakresie:

  • wykonania i przekazania dokumentacji projektu technicznego do dnia 7.06.2021 r.;
  • dostawy i montażu 200 syren oraz 31 central alarmowych, instalacji, konfiguracji systemu do dnia 31.12.2021 r.;
  • wykonania i przekazania dokumentacji powykonawczej do dnia  31.03.2022 r.;
  • przeprowadzenia szkoleń do dnia 30.04.2022 r.

 

Wynagrodzenie, obejmujące wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi 6 683 475,01 zł, w tym:

  • finansowanie ze środków FBW: 5 012 606,25 zł,
  • współfinansowanie z budżetu państwa: 1 670 868,76 zł.

 

„Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji”.