Przedmioty niebezpieczne:

 • przedmioty pochodzenia wojskowego np. zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, granaty, miny, materiały wybuchowe, złom metalowy zawierający resztki materiałów z wybuchowych,

 • materiały pochodzenia wojskowego lub przemysłowego które są łatwopalne, żrące, trujące i grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu nimi lub w zetknięciu z powietrzem albo wysoką temperaturą np. zawartość butli stalowych, gaśnic, resztki substancji w aparaturze laboratoryjnej.

Materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej jest całkowicie odporny na warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje właściwości wybuchowe.

 

W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu:

 • nie odkopuj,

 • nie dotykaj, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj, nie używaj wobec przedmiotu jakichkolwiek narzędzi,

 • nie wrzucaj do ogniska, stawów lub głębokich rowów,

 • w miarę możliwości zabezpiecz miejsce znalezienia przed dostępem innych osób,

 • powiadom Policję - stosuj się do wskazówek,

 • do czasu przyjazdu wezwanych służb pozostań w pobliżu znaleziska - nie dopuść innych osób do zbliżania się lub manipulowania przedmiotem.

 

Pamiętaj:

 • nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny),

 • nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych podejrzanych przedmiotach (bombach, pociskach, amunicji, granatach),

 • zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania w tego typu przypadkach.

 

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 – numer alarmowy

 • 999 – pogotowie ratunkowe

 • 998 – straż pożarna

 • 997 – policja