Ostatnie wydarzenia na świecie sprawiły, że lęk przed bronią biologiczną ogarnął również nasz kraj. Zadaniem zamachowców jest spowodowanie paniki i zastraszenie społeczeństwa. W Stanach Zjednoczonych panuje prawdziwa psychoza, gdyż stwierdzono tam kilka przypadków zarażenia wąglikiem. Strach ten narasta wraz z pojawieniem się kolejnych przypadków zakażenia bakteriami wąglika.
Niewiedza związana z tym tematem wywołuje ogromny niepokój i strach.
Pragniemy więc zwrócić uwagę Państwa na zagrożenia związane z niebezpiecznymi bakteriami wąglika.
Nie wolno robić żartów z tajemniczym proszkiem. Sprawcy fałszywych alarmów poniosą surowe kary.

Wąglik jest ostrą chorobą odzwierzęcą przebiegającą pod postacią:

 • płucną - przenoszoną drogą kropelkową, może się pojawić średnio po 5 dniach, po okresie utajenia trwającym od 2 do 60 dni,
 • jelitową - zakażenie drogą pokarmową, pojawia się 1-7 dni od momentu zakażenia,
 • skórną - zakażenie przez skórę, pojawia się 1-7 dni od momentu zakażenia, zabezpieczeniem są rękawiczki gumowe,


Objawy kliniczne zakażenia wąglikiem:

 • Postać płucna
  • niecharakterystyczne objawy zapowiadające (prodromalne) pod postacią zespołu grypopodobnego trwającego 2 do 4 dni,
  • możliwość przejściowej poprawy,
  • wystąpienie objawów ostrej niewydolności oddechowej i niewydolności krążenia z poszerzeniem śródpiersia i krwotoczne zapalenie śródpiersia w 2-4 dni po objawach wstępnych,
  • pojawienie się Gram dodatnich bakterii w posiewie krwi po 2-3 dniach trwania choroby.
  Możliwość wyleczenia postaci płucnej wąglika jest największe w okresie prodromalnym. Leczenie wdrożone w okresie późniejszym rzadko jest skuteczne.
 • Postać jelitowa
  • ból brzucha, nudności, wymioty i gorączka po zjedzeniu zakażonego pokarmu (w sytuacji nie związanej z atakiem bioterrorystycznym, najczęściej po spożyciu mięsa),
  • krwawa biegunka, krwawe wymioty,
  • posocznica i toksemia prowadzące do wstrząsu i zgonu.
  Działania zapobiegawcze - szczepionki przeciw wąglikowi są trudno dostępne i obecnie nie są zalecane ludności cywilnej. Profilaktyczną antybiotykoterapię stosuje się wyłącznie na zlecenie lekarza u osób narażonych ze wspólnego źródła z potwierdzonymi przypadkami klinicznymi.
  Nie wolno niczego lekceważyć, należy zwracać uwagę na występujące objawy, nawet te nietypowe.

Zasady postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:

 • Brak nadawcy
 • Brak adresu nadawcy
 • Przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się należy:
  • Nie otwierać tej przesyłki.
  • Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
  • Worek ten umieścić w drugim grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą.
  • Paczki nie należy przemieszczać, pozostawić ją na miejscu.
  • Powiadomić lokalny posterunek policji (tel. nr 997, komórka 112) lub straż pożarną (tel. nr 998). Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formiestałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej
należy:

 • Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna).
 • Całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
 • Dokładnie umyć ręce.
 • Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
 • Ponownie dokładnie umyć ręce.
 • W przypadku braku odpowiedniego opakowania unikać poruszania i przemieszczania przesyłki.
 • Bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji lub straż pożarną i stosować się do ich wskazówek.

Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE TYCH ZALECEŃ POZWOLI ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOICH BLISKICH

(Powyższe zasady opracowano na podstawie materiałów Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego)