Wzory formularzy:

 •  (PB-1) wniosku o pozwolenie na budowę,
 •  (PB-2) zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,
 •  (PB-2a) zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • (PB-3) wniosku o pozwolenie na rozbiórkę,
 • (PB-4) zgłoszenia rozbiórki,
 •  (PB-5) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 •  (PB-6) wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
 •  (PB-7) wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
 •  (PB-8) wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
 • (PB-9) wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • (PB-11) wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 • (PB-14) wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • (PB-18) zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,


dostępne są na stronie:
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#

 

Pliki do pobrania:

Wniosek-o-odstpstwo-od-przepisw-techniczno-budowlanych.docx
Wniosek-o-odstpstwo-od-przepisw-techniczno-budowlanych.pdf
Wniosek-o-odstpstwo-od-przepisw-ustawy-o-transporcie-kolejowym.docx
Wniosek-o-odstpstwo-od-przepisw-ustawy-o-transporcie-kolejowym.pdf
PB-18-Zmiana-sposobu-uytkowania-obiektu-budowlanego.docx
PB-18-Zmiana-sposobu-uytkowania-obiektu-budowlanego.pdf
PB-14-Wejcie-na-teren-ssiedniej-nieruchomoci.docx
PB-14-Wejcie-na-teren-ssiedniej-nieruchomoci.pdf
PB-11-Przeniesienie-zgoszenia.docx
PB-11-Przeniesienie-zgoszenia.pdf
PB-9-Przeniesienie-decyzji-o-pozwoleniu-na-budow.docx
PB-9-Przeniesienie-decyzji-o-pozwoleniu-na-budow.pdf
PB-8-Pozwolenie-na-budow-tymczasowego-obiektu.docx
PB-8-Pozwolenie-na-budow-tymczasowego-obiektu.pdf
PB-7-Zmiana-pozwolenia-na-budow.docx
PB-7-Zmiana-pozwolenia-na-budow.pdf
PB-6-Zatwierdzenie-projektu.docx
PB-6-Zatwierdzenie-projektu.pdf
PB-5-Owiadczenie-o-prawie-do-dysponowania-nieruchomoci.doc
PB-5-Owiadczenie-o-prawie-do-dysponowania-nieruchomoci.pdf
PB-4-Zgoszenie-rozbirki.docx
PB-4-Zgoszenie-rozbirki.pdf
PB-3-Pozwolenie-na-rozbirk.docx
PB-3-Pozwolenie-na-rozbirk.pdf
PB-2a-Zgoszenie-budowy-budynku-jednorodzinnego.docx
PB-2a-Zgoszenie-budowy-budynku-jednorodzinnego.pdf
PB-2-Zgoszenie-budowy.docx
PB-2-Zgoszenie-budowy.pdf
PB-1-Pozwolenie-na-budow.docx
PB-1-Pozwolenie-na-budow.pdf
Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy [PDF]
Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy [DOC]
Formularz wniosku o decyzję o warunkach zabudowy [PDF]
Formularz wniosku o decyzję o warunkach zabudowy [DOC]
Formularz wniosku dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu.. [PDF]
Formularz wniosku dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu.. [DOC]
Decyzje lokalizacyjne na terenach zamkniętych [PDF]
Decyzje lokalizacyjne na terenach zamkniętych [DOC]