Wzory formularzy:

 •  (PB-1) wniosku o pozwolenie na budowę,
 •  (PB-2) zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,
 •  (PB-2a) zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • (PB-3) wniosku o pozwolenie na rozbiórkę,
 • (PB-4) zgłoszenia rozbiórki,
 •  (PB-5) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 •  (PB-6) wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
 •  (PB-7) wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
 •  (PB-8) wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
 • (PB-9) wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • (PB-11) wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 • (PB-14) wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • (PB-18) zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,


dostępne są na stronie:
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#

 

Pliki do pobrania:

wniosek-o-odstepstwo-od-przepisow-techniczno-budowlanych-w-drogownictwie.docx
wniosek-o-odstepstwo-od-przepisow-techniczno-budowlanych-w-drogownictwie.pdf
wniosek-o-odstepstwo-od-przepisow-techniczno-budowlanych.docx
wniosek-o-odstepstwo-od-przepisow-techniczno-budowlanych.pdf
wniosek-o-odstepstwo-od-przepisow-ustawy-o-transporcie-kolejowym.docx
wniosek-o-odstepstwo-od-przepisow-ustawy-o-transporcie-kolejowym.pdf
wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy.docx
wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy.pdf
wniosek-o-zarejestrowanie-dziennika-budowy.doc
wniosek-o-zarejestrowanie-dziennika-budowy.pdf
wniosek-o-zaswiadczenie---brak-sprzeciwu-do-zgoszenia.docx
wniosek-o-zaswiadczenie---brak-sprzeciwu-do-zgoszenia.pdf
wniosek-o-zaswiadczenie---ostatecznosc-decyzji.docx
wniosek-o-zaswiadczenie---ostatecznosc-decyzji.pdf
wzor-oswiadczenia-o-zrzeczeniu-sie-odwolania.docx
wzor-oswiadczenia-o-zrzeczeniu-sie-odwolania.pdf
wzor-zgody-wlasciciela-na-rozbiorke.doc
wzor-zgody-wlasciciela-na-rozbiorke.pdf
PB-1-Pozwolenie-na-budowe.docx
PB-1-Pozwolenie-na-budowe.pdf
PB-2-Zgloszenie-budowy.docx
PB-2-Zgloszenie-budowy.pdf
PB-2a-Zgloszenie-budowy-budynku-jednorodzinnego.docx
PB-2a-Zgloszenie-budowy-budynku-jednorodzinnego.pdf
PB-3-Pozwolenie-na-rozbiorke.docx
PB-3-Pozwolenie-na-rozbiorke.pdf
PB-4-Zgloszenie-rozbiorki.docx
PB-4-Zgloszenie-rozbiorki.pdf
PB-5-Oswiadczenie-o-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia.doc
PB-5-Oswiadczenie-o-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia.pdf
PB-6-Zatwierdzenie-projektu.docx
PB-6-Zatwierdzenie-projektu.pdf
PB-7-Zmiana-pozwolenia-na-budowe.docx
PB-7-Zmiana-pozwolenia-na-budowe.pdf
PB-8-Pozwolenie-na-budowe-tymczasowego-obiektu.docx
PB-8-Pozwolenie-na-budowe-tymczasowego-obiektu.pdf
PB-9-Przeniesienie-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe.docx
PB-9-Przeniesienie-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe.pdf
PB-11-Przeniesienie-zgoszenia.docx
PB-11-Przeniesienie-zgoszenia.pdf
PB-14-Wejscie-na-teren-sasiedniej-nieruchomosci.docx
PB-14-Wejscie-na-teren-sasiedniej-nieruchomosci.pdf
PB-18-Zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu-budowlanego.docx
PB-18-Zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu-budowlanego.pdf