KIEROWNIK ODDZIAŁU

Sonia Jończak

telefon (58) 30 77 332
pokój nr 362
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-CA KIEROWNIKA ODDZIAŁU

 

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek, środa, piątek w godz. 8°° - 15°° (kontakt osobisty i telefoniczny)
  • czwartek w godz. 12°° - 15°° (kontakt osobisty i telefoniczny).

Zadania Oddziału AA-B: 

Rozstrzyganie spraw związanych z pełnieniem przez wojewodę funkcji organu I instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach obiektów i robót budowlanych:

  • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portu i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, a także innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,• hydrotechnicznych, piętrzących, upustowych, regulacyjnych melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystania z nich wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • usytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu niezwiązanymi z użytkowaniem drogi oraz zjazdy z dróg wojewódzkich i krajowych,
  • usytuowanych na obszarze kolejowym, gdy inwestorem nie jest spółka kolejowa,
  • usytuowanych na terenach zamkniętych (kolejowych), gdy inwestorem nie jest spółka kolejowa,
  • elektrowni wiatrowych,
  • inwestycji KZN.

Kontrolowanie terminowości i nakładanie kar ustawowych za każdy dzień zwłoki przy wydawaniu przez starostów, na podstawie ustawy Prawo budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.