Kierownik Oddziału Odszkodowań za Nieruchomości:

Magdalena Rainko

tel. 58 30 77 710


Sprawy prowadzone przez  Oddział:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji (a także w trybach nadzwyczajnych uchylenia, zmiany decyzji i wznowienia postępowania) w sprawach ustalenia odszkodowania:
  1. za nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej lub krajowej albo o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wojewódzkiej lub krajowej, przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub województwa pomorskiego albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  2. za nieruchomości przejęte pod przedsięwzięcia EURO 2012 albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w związku z realizacją tych przedsięwzięć, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
  3. za nieruchomości przejęte pod inwestycje w zakresie lotnisk użytku publicznego albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w związku z realizacją tych inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
  4. za nieruchomości przejęte pod inwestycje w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w związku z realizacją tych inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
  5. za nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  6. w odniesieniu do gruntów, na których ograniczono sposób korzystania w związku z pozwoleniem na budowę sieci telekomunikacyjnej służącej do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
  7. za nieruchomości przejęte pod inwestycje w zakresie budowli przeciwpowodziowych albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w związku z realizacją tych inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
  8. za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w związku z realizacją inwestycji, o której mowa w ustawie z 5 dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
  9. za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w związku z realizacją inwestycji, o której mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji (a także w trybach nadzwyczajnych uchylenia, zmiany decyzji i wznowienia postępowania) w sprawach potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na pasy drogowe dróg krajowych, objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji (a także w trybach nadzwyczajnych uchylenia, zmiany decyzji i wznowienia postępowania) w sprawach wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, przeznaczonych na pasy drogowe dróg krajowych, objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej.