Kierownik Oddziału:

tel. 58 30 77 437


Sprawy z zakresu Oddziału:

Realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości (mienie zabużańskie) poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wydawanie decyzji I instancji, a w szczególności:

  • rozpatrywanie wniosków w sprawach dotyczących rekompensat z tytułu pozostawienia mienia zabużańskiego i przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji,
  • weryfikacja legalności zaświadczeń decyzji potwierdzających „uprawnienia zabużańskie" wydanych przez urzędy rejonowe i starostwa powiatowe,
  • prowadzenie rejestru wojewódzkiego osób uprawnionych,
  • współpraca z organami państwowymi i instytucjami dotycząca realizacji prawa do rekompensaty w drodze nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej