Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku opracował doroczną analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie pomorskim. Przedstawiona „Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2013” zawiera także parametry z trzech kwartałów 2014 roku.

Z dokumentem można zapoznać się, korzystając z poniższych linków,
w całości lub w poszczególnych elementach.