Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku opracował doroczną analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie pomorskim. Przedstawiona „Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2014” zawiera także parametry z pierwszego półrocza 2015 roku.

Z dokumentem można zapoznać się, korzystając z poniższych linków, w całości lub
w poszczególnych elementach.