Poniżej załączone zostały (do pobrania) plakaty zawierające aktualne informacje o placówkach udzielających pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim.