Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informuje o rozstrzygnięciu w dniu
2 czerwca 2016 r., ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 11 kwietnia 2016 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2016 rok.

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu na realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rok 2016 r. prosi się o:

1. Nadesłanie (pocztą podpisane oryginały oraz faxem na numer 583 014 337 lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 15 czerwca 2016 r.:
1) zaktualizowanego preliminarza wydatków na przyznaną kwotę dotacji (z uwzględnieniem kosztów własnych i innych źródeł) poprzez wypełnienie następujących tabel:
- zaktualizowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,
- źródła finansowania zadania publicznego,
- finansowe środki z innych źródeł publicznych (tylko w przypadku, gdy była wypełniana w ofercie).
Tabele te są tożsame z tabelami zamieszczonymi w ofercie w punkcie IV – Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego.

2) zaktualizowanego harmonogramu planowanych działań.
Powyższe dokumenty będą załącznikami do umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a organizacją. Aktualizacja tych dokumentów winna uwzględniać terminy od drugiej połowy czerwca do końca grudnia 2015 r.

3) danych osób (imię i nazwisko, funkcja w organizacji, numer i seria dowodu osobistego) upoważnionych do podpisywania umów oraz aktualny numer konta, na które będzie przelana dotacja.


2. Przybycie osób upoważnionych (wraz z niezbędnymi pieczątkami) do zawierania umów w imieniu organizacji do siedziby Wydziału Polityki Społecznej (Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, pokój 299A) w dniu 11 lub 12 lipca 2016 r. w godzinach 9.00’ – 14.00’ celem podpisania stosownej umowy (podpisanie umowy warunkuje przekazanie dotacji na konto organizacji).Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, dokumenty dotyczące rozstrzygniętego Konkursu.

1. Wykaz organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu na realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rok 2016 r.
2. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (pdf).
3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (doc).
4. Wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego (pdf).
5. Wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego (doc).
6. Wzór zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania publicznego (pdf).
7. Wzór zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania publicznego (doc).
8. Znak informacyjny Wojewody Pomorskiego (doc).
9. Znak informacyjny Wojewody Pomorskiego (jpg).