Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku opracował doroczną analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie pomorskim. Przedstawiona „Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2015” zawiera także parametry z pierwszego półrocza 2016 roku.

 


 

Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, całość "Oceny stanu i skuteczności pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2015" i poszczególne jej części.