W dniu 17 stycznia 2017 r. w godzinach od 14.00 do 16.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku w sali im. Lecha Bądkowskiego odbędzie się spotkanie poświęcone omówieniu projektu Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Poniżej załączone zostało szczegółowe zaproszenie na powyższe spotkanie oraz stosowny formularz zgłoszeniowy, a także projekt Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z uzasadnieniem.