Poniżej zamieszczone zostały, możliwe do pobrania również w pozwalającym na edycję formacie DOC, wzory sprawozdania rocznego z działalności środowiskowego domu samopomocy.