W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. przeprowadzone zostanie kolejne ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.

Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, następujące dokumenty dotyczące badania:

  1. Pismo Wojewody Pomorskiego skierowane do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w województwie pomorskim w sprawie badania liczby osób bezdomnych w 2017 r.
  2. Ogólne wskazówki dotyczące sposobu realizacji badania liczby osób bezdomnych
    w 2017 r.
  3. Wzór kwestionariusza dotyczącego osoby bezdomnej w badania liczby osób bezdomnych w 2017 r.
  4. Wzór sprawozdania z badania liczby osób bezdomnych w 2017., który będzie składany za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.