Wojewoda Pomorski ogłosił, w dniu 18 kwietnia 2017 r., otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.

 


 

Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, dokumenty dotyczące konkursu:

  • Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok.
  • Wskazówki dla aplikujących organizacji pozarządowych dotyczące wypełniania nowego formularza oferty realizacji zadania publicznego.
  • Wzór oferty realizacji zadania publicznego w formacie "doc".
  • Wzór oferty realizacji zadania publicznego w formacie "pdf".