W odpowiedzi na prośbę Pani Elżbiety Bojanowskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, publikuje się w załączniku, możliwym do przeglądania i pobrania, wytyczne zawierające interpretację przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) w obszarze przeciwdziałania bezdomności, szczególnie dotyczące funkcjonowania placówek dla osób bezdomnych, które wchodzą w system pomocy społecznej i finansowane są ze środków publicznych.