Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: ogłoszono rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  - "Program Wieloletni SENIOR+ na lata 2015-2020", edycja 2017 r.

http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/informacja-o-rozstrzygnieciu-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-senior--edycja-2017/

Po sprawdzeniu kwoty dotacji proszę o dostarczenie oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu tj. do dnia 8 maja 2017 r. (włącznie).