Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informuje o rozstrzygnięciu, w dniu 7 lipca 2017 r., ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego, w dniu 13 czerwca 2017 r., otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), nr 8/2017/OG-FAMI, cel szczegółowy: Integracja/legalna migracja.

Do wspólnej realizacji projektu wybrano dwa podmioty:

  1. Gmina Miasta Gdańsk,
  2. Stowarzyszenie Vox Humana.

Przedstawiciele Partnerów zaproszeni są na szkolenie dotyczące projektu, które odbędzie się 11 lipca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.
Podczas szkolenia zostanie ustalony dalszy harmonogram prac Beneficjenta i Partnerów projektu.