Wojewoda Pomorski unieważnił, w dniu 17 lipca 2017 r., "Ogłoszenie o otwartym naborze Wojewody Pomorskiego w sprawie wyboru partnera/partnerów w celu wspólnej realizacji projektu 8/2017/OG-FAMI w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (perspektywa finansowa 2014-–2020)"

 

Poniżej załączone zostało, możliwe do przeglądania i pobrania, przedmiotowe Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 lipca 2017 r.