Z uwagi na funkcjonowanie również w naszym województwie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, bez wymaganego zezwolenia Wojewody Pomorskiego, przed skorzystaniem z usług konkretnej placówki, proszę upewnić się, czy została wpisana do Rejestru Wojewody Pomorskiego, z którym można zapoznać się zamieszczonego na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (http://uwgdansk.bip.gov.pl/ w dziale „Rejestry, ewidencje i wykazy prowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku” > „WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ”) bezpośredni link: http://uwgdansk.bip.gov.pl/rejestry-wps/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku.html, a także na internetowej stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (http://www.gdansk.uw.gov.pl/ w dziale „Urząd” > „Wydziały” > „Wydział Polityki Społecznej” > „Rejestry i wykazy prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej”) bezpośredni link: http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy/25-wydzial-polityki-spolecznej/56-rejestry-i-wykazy-prowadzone-w-wydziale-polityki-spolecznej.

Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, której nie ma w wyżej przedstawionym Rejestrze Wojewody Pomorskiego jest nielegalna.

Szczegółowe informacje na temat legalnie prowadzonych w województwie pomorskim placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku można także uzyskać bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: numer telefonu 58 307-77-45, w godzinach od 7 do 15.

Ponadto przypomina się o trwającej kampanii informacyjnej pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior” zorganizowanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z założeniami której można zapoznać się na internetowej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior.