Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w skali kraju na realizację Programu w 2018 r. wynosi 80 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert zawarte są w załączonym poniżej, możliwym do przeglądania i pobrania, ogłoszeniu.