Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu "Oparcie społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r.


Szczegółowe informacje o Programie zawarte są w załączonym poniżej Ogłoszeniu konkursu. Ponadto, poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, pozostałe wymienione w ogłoszeniu dokumenty dotyczące Programu.


  1. Ogłoszenie konkursu.
  2. Oświadczenie składane przez oferenta.
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (PDF).
  4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (DOC).
  5. Karta indywidualnej oceny oferty konkursowej.