Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku opracował doroczną analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie pomorskim. Przedstawione „Województwo Pomorskie. Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej 2016 rok” zawiera także parametry z pierwszego półrocza 2017 roku.


Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, całość „Województwo Pomorskie. Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej 2016 rok" i poszczególne części tego dokumentu.