Wojewoda Pomorski informuje, iż w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja 2018 r. jednostki samorządu terytorialnego złożyły 14 wniosków w module 1 konkursu (na utworzenie i/lub wyposażenie placówki) oraz 16 wniosków w module 2 konkursu (zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek), które zostały ocenione pod względem spełnienia wymogów formalnych.
Na podstawie pkt.V.6 ww. Programu Wieloletniego informuje się, iż w ramach modułu 1, do dalszego etapu nie zakwalifikowała się jedna oferta: Powiatu Malborskiego, która nie spełniła  wymaganych kryteriów formalnych, czyli wymogów zawartych w zamkniętym katalogu programu