Informujemy o konieczności przekazania do Wydziału Polityki Społecznej wypełnionego HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO dotyczącego dotacji przekazanych w ramach otwartego konkursu ofert – Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja 2018 (odpowiednio Moduł I lub Moduł II) najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poniżej zostały załączone do pobrania wzory Harmonogramów odpowiednio dla Modułu I oraz Modułu II.

Wypełniony harmonogram, według załączonego wzoru, można przesłać pocztą na adres:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk

lub złożyć:

Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
pok. nr 60,

Kancelaria Ogólna Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
wejście IV - B


 

Poniżej zostały załączone do pobrania wzory harmonogramów odpowiednio dla Modułu I oraz Modułu II.