Wojewoda Pomorski ogłosił, w dniu 24 kwietnia 2018 r., otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku.
 


 
Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, dokumenty dotyczące konkursu:

  1. Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok.
  2. Wskazówki dla aplikujących organizacji pozarządowych dotyczące wypełniania nowego formularza oferty realizacji zadania publicznego.
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego w formacie "doc".
  4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego w formacie "pdf".