Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO nakłada na Pomorski Urząd Wojewódzki obowiązek poinformowania Państwa o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z załatwianą w urzędzie sprawą. Dotyczy to osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Poinformowanie Państwa odbywa się za pomocą klauzuli, w której zawarto informacje o powodach, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych oraz o tym, czy będą one udostępniane innym podmiotom.
Uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią klauzuli, którą można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej przy opisie sprawy, którą załatwiają Państwo w urzędzie, i dołączenie podpisanej klauzuli do składanych w urzędzie dokumentów.