Dyrektor Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informuje o rozstrzygnięciu w dniu 18 czerwca 2018 r., ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 24 kwietnia 2018 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok.

 
Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok - prosi się o nadesłanie (pocztą podpisane oryginały oraz faxem na numer 58 30 14 337 lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 4 lipca 2018 r., następujących dokumentów:

 

1) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, w związku z otrzymaniem innej kwoty dotacji, niż ta która była wnioskowana w ofercie (z uwzględnieniem wszystkich źródeł, z których będą finansowane poszczególne wydatki) poprzez wypełnienie następujących tabel:

 • zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów,
 • przewidywane źródła finansowania zadania publicznego – aktualizacja.

Tabele te są tożsame z tabelami zamieszczonymi w części III oferty, w punkcie 8 i 9.

 

2) zaktualizowanego harmonogramu reazlizacji zadania (aktualizacja punktu III.7 oferty).

Powyższe dokumenty będą załącznikami do umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Organizacją. Prosimy aby aktualizacja tych dokumentów uwzględniała terminy od 16 lipca do końca grudnia br.

 

3) danych osób (imię i nazwisko, funkcja w Organizacji) upoważnionych do podpisywania umów oraz aktualny numer konta, na które będzie przelana dotacja,

 

a także o przybycie osób upoważnionych (wraz z niezbędnymi pieczątkami) do zawierania umów w imieniu Organizacji do naszej siedziby (Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, pokój 296) w dniu 2 lub 3 sierpnia 2018 r. w godzinach 9.00 – 14.00 celem podpisania stosownej umowy (jej podpisanie warunkuje przekazanie dotacji na konto Organizacji).

 


 

Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, następujące informacje i dokumenty dotyczące rozstrzygniętego konkursu ofert:

 1. Przyznane dotacje.
 2. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego - w formacie DOCX.
 3. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego - w formacie PDF.
 4. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego - w formacie DOCX.
 5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego - w formacie PDF.
 6. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - w formacie DOCX.
 7. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - w formacie PDF.
 8. Znak informacyjny wojewody pomorskiego - w formacie DOCX.
 9. Znak informacyjny wojewody pomorskiego - w formacie JPG.