Zawiadamia się, iż w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018, jednostki samorządu terytorialnego złożyły 3 wnioski tylko w module I konkursu (na utworzenie i/lub wyposażenie placówki), które zostały ocenione pod względem spełnienia wymogów formalnych.
Na podstawie pkt.V.6 Programu informuje się, iż w ramach modułu I, do dalszego etapu nie zakwalifikowały się dwie oferty: Gminy Gniewino i Gminy Kolbudy, które nie spełniły wymaganych kryteriów formalnych.