Od 26 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior+”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.

Dokumenty można składać wg następującego terminarza:
1) termin składania ofert w generatorze ofert upływa 4 stycznia o godz. 16.00,
2) termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 4 stycznia o godz. 24.00
    (data stempla pocztowego),
3) termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 4 stycznia (w godzinach pracy urzędów).


Ofertę należy wypełnić i złożyć poprzez formularz ankiety generatora umieszczonego na stronie: https://seniorplus2019.mpips.gov.pl/.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.


Więcej informacji na stronie MRPiPS pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019