Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku opracował doroczną analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie pomorskim. Przedstawione „Województwo Pomorskie. Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej 2017 rok” zawiera także wybrane parametry i informacje dotyczące roku  2018.
 


Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, strona tytułowa, spis treści oraz Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2017.