Wojewoda Pomorski ogłosił, w dniu 11 lutego 2019 r., otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku.Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, dokumenty dotyczące konkursu:

  1. Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok.
  2. Wskazówki dla aplikujących organizacji pozarządowych dotyczące wypełniania formularza oferty realizacji zadania publicznego.
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego w formacie "doc".
  4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego w formacie "pdf".