Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach programu MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2019 - https://www.gov.pl/web/rodzina/na-pomoc-bezdomnym.

 

      Poniżej zamieszczamy tabelę z wykazem organizacji, które otrzymają dotacje w ramach ww. programu.