Wojewoda Pomorski informuje, iż w otwartym konkursie ofert w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020,  Edycja w 2019 r. (drugi nabór uzupełniający ) jednostki samorządu terytorialnego złożyły 4 wnioski w module 1 konkursu  (na utworzenie i/lub wyposażenie placówki).

Na podstawie pkt.V.6 programu informuję, iż w ramach modułu 1, do dalszego etapu nie zakwalifikowała się jedna oferta: Gmina Mikołajki Pomorskie, która nie spełniła wymogów kryteriów formalnych, czyli wymogów zawartych w zamkniętym katalogu programu.