Wojewoda Pomorski ogłosił, w dniu 16 marca 2021 r., otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku. Termin składania ofert mija 30 kwietnia br. Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są po kliknięciu odsyłacza do Biuletynu Informacji Publicznej.