W związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała zmiany do programu „Wspieraj Seniora” 2021.

Wspomniane wyżej zmiany dotyczą wydłużenia realizacji ww. programu do 31 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Realizacja przedmiotowego programu w kolejnych miesiącach 2021 r. będzie się odbywać na obowiązujących do tej pory zasadach.

Program podobnie jak w roku poprzednim ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w kraju, środki zostaną przekazane w Funduszu Przeciwdziałania Covid-191, w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy a dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19.

 

W związku z przekazanymi informacjami, zgodnie z procedurami dotyczącymi podziału środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zapotrzebowanie na środki finansowe będzie zbierane tylko raz, z zachowaniem przyznanego limitu dla danego województwa. Podział dotacji nie wymaga zagospodarowania żadnych środków własnych Gminy

Gminy, które zdecydują się przystąpić do programu „Wspieraj Seniora” edycja 2021 muszą wyodrębnić osobne konto pomocnicze do przyjęcia dotacji na 2021 rok, którego numer należy przekazać do Wojewody Pomorskiego (koordynującego Program na szczeblu województwa).

Jednocześnie informuję, że nie ulega zmianie katalog kosztów kwalifikowanych w ww. Programie. Środki finansowe z programu będą mogły być przeznaczone na:

  • zatrudnianie osób do realizacji zadania,
  • przyznania dodatków zadaniowych dla pracowników,
  • zlecanie usługi wsparcia organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  • zakup usługi od podmiotów sektora prywatnego,
  • współpracę z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

Gmina może finansować realizację usługi wsparcia dla osób objętych przedmiotowym programem od dnia 1 stycznia 2021.

Wszelkich informacji na temat programu udziela pani Anna Skonecka tel. 58 30 77 771, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..