Na podstawie Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10), uprzejmie zawiadamiamy, iż w dniu 4 maja 2021 r, ogłoszone zostały wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2021.

 

Ranking ofert, które otrzymały dofinansowanie, opublikowany został na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: gov.pl/rodzina oraz www.senior.gov.pl.

 

W celu otrzymania dotacji beneficjenci, których oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania z programu Senior + Edycja 2021, zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie do 14 maja 2021 r. do właściwego urzędu wojewódzkiegozgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej https://uwgdansk.bip.gov.pl/.

 

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu.

 

 

Sporządziły: Katarzyna Dańczyszyn, Agnieszka Depka