Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Poniżej załączamy listę zaakceptowanych projektów do pobrania.