W bieżącym roku przypada termin kolejnej edycji Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach za rok poprzedni, sporządzanego za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej. Ostatnie Sprawozdanie z niniejszego zakresu zostało sporządzone w 2019 roku i dotyczyło statystyki za 2018 r. Materiał opracowany na podstawie zebranych informacji: Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach w roku 2018 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (8/9 lutego 2017) został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Tegoroczna edycja sprawozdania, w porównaniu do poprzednich, została znacząco zmodyfikowana. Zrezygnowano z bezpośredniego udziału w badaniu podmiotów prowadzących placówki świadczące wsparcie osobom bezdomnym, za pośrednictwem tymczasowo wygenerowanych loginów i haseł tymczasowego dostępu do CAS. Ponadto pojawiły się tablice dotyczące wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Końcowy termin wypełnienia sprawozdania jednorazowego w CAS przez gminy i powiaty upływa 21 czerwca 2021 roku.      

Orientacyjna wersja z tablicami sprawozdania przedstawiona została w załączniku nr 1, natomiast sposób przeprowadzenia sprawozdania opisany został w załączniku nr 2.

Kryzys bezdomności, jako istotny problem społeczny, wymaga wnikliwej analizy
i szczególnego zainteresowania ze strony osób mających wpływ na kształtowanie systemu wsparcia dla wszystkich doświadczających niniejszej formy wykluczenia.

Zebrane informacje przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania systemu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności i dadzą jednocześnie podstawę do przeprowadzania możliwie najskuteczniejszych działań, w celu ograniczenia negatywnych skutków bezdomności.

 

Poniżej znajdują się załączniki:

Załącznik 1. Orientacyjna wersja z tablicami sprawozdania.

Załącznik 2. Instrukcja przeprowadzenia działań sprawozdawczych.

bezdomności.