Od dnia 7 grudnia 2021 r. można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów.

Zasady i terminy dotyczące składania ofert

  1. Termin składania ofert – od dnia 7 grudnia 2021 r. do dnia 11 stycznia 2022 r.
  2. Składanie ofert w generatorze ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Obsługi Dotacji. Generator Obsługi Dotacji jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl.

Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD) do dnia 11 stycznia 2022 r. do godz. 16.00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 18 marca 2022 roku.

Więcej informacji na stronie MRiPS pod adresem: http://www.senior.gov.pl/