Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Dla województwa pomorskiego zostało przyznane dofinansowanie na realizację Programu w łącznej wysokości 10 519 025,13 zł (wraz z kosztami obsługi) dla 66 jednostek samorządu terytorialnego w tym: 

  • w ramach pobytu dziennego –  dla 65 jednostek łączna kwota 9 431 800,53 zł;
  • w ramach pobytu całodobowego –  dla 11 jednostki łączna kwota 1 087 224,60 zł.

Jednostki mogą realizować Program zarówno w formie dziennej oraz całodobowej.

Kwota przyznana na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest ponad dwukrotnie wyższa niż w 2021 roku oraz jest zgodna z kwotą wnioskowaną przez samorządy z województwa pomorskiego.

W załączeniu do pobrania lista rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 - województwo pomorskie.