Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Dla województwa pomorskiego zostało przyznane dofinansowanie na realizację Programu w łącznej wysokości 40 644 365,40 zł (wraz z kosztami obsługi) dla 71 jednostek samorządu terytorialnego. 

Kwota przyznana na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest ponad trzykrotnie wyższa niż w 2021 roku oraz jest zgodna z kwotą wnioskowaną przez samorządy z województwa pomorskiego.

W załączeniu do pobrania lista rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 - województwo pomorskie.