Poniżej zamieszczono wykaz sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej obowiązujących w 2022 r. wraz z terminem realizacji. Prosimy o zapoznanie się z wykazem i terminowe przekazywanie sprawozdań do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.