Na podstawie Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10) oraz w związku z ogłoszeniem konkursu w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r., zawiadamiamy, iż w dniu 17 marca 2022 r. ogłoszone zostały wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2022.

 

Ranking ofert, które otrzymały dofinansowanie, został opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina oraz www.senior.gov.pl.

 

W celu otrzymania dotacji beneficjenci, których oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania z programu Senior+ Edycja 2022 zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji do właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie do 28 marca 2022 r., zgodnie z załącznikiem zamieszczonym poniżej.

 

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu.