W poniedziałek, 23 maja br. Wojewoda Pomorski podpisał umowy na udzielenie dotacji celowej przeznaczonej dla 30 gmin  na dofinansowanie zadania własnego o charakterze obowiązkowym z zakresu świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w ramach Programu „Opieka 75+” na 2022 rok.

 W 2021 roku do Programu wnioskowało 26 gmin województwa pomorskiego. Udzielone zostało wsparcie finansowe na kwotę  1 406 645 zł.

 W  2022 roku do Programu przystąpiło 30 gmin. Otrzymają one w ramach Programu wsparcie finansowe łącznie na kwotę 2 300 689 zł.