Wojewoda Pomorski informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Poniżej do pobrania tabela z wynikami konkursu.