Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku opracował doroczną analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie pomorskim. Przedstawiony dokument „Województwo Pomorskie. Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej 2021 r.” zawiera także wybrane parametry i informacje dotyczące roku  2022.
________________________________________________________________________________________


Poniżej załączony został możliwy do przeglądania i pobrania dokument.